top of page

Zastrzeżenie dotyczące wiadomości e-mail

Ta wiadomość może zawierać poufne informacje. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, niezwłocznie poinformuj o tym nadawcę i usuń wiadomość e-mail. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp lub nieautoryzowane przekazywanie, kopiowanie, publikowanie lub jakiekolwiek inne działania w tym kontekście są zabronione. Ponieważ nie możemy zagwarantować autentyczności ani kompletności informacji zawartych w tej wiadomości, wyłączamy odpowiedzialność prawną powyższych deklaracji i oświadczeń.

bottom of page